"Uspješni ljudi su oni koji sami stvaraju svoje prilike."

George Bernard ShawDOBRO DOŠLI NA NAŠU STRANICU KARIJERA.
MI ZAISTA VJERUJEMO DA USPJEŠNI LJUDI SAMI STVARAJU SVOJE PRILIKE.

STOGA UZIMAMO U OBZIR SVE PRIJAVE, TRAŽEĆI KANDIDATE KOJI
SVOJOM OSOBNOŠĆU, INTERESIMA, VJEŠTINAMA I ZNANJIMA
MOGU DOPRINIJETI RAZVOJU ALFA THERMA.


OTVORENE POZICIJE